محترم رشاد پوپل فعلا به سمت رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان ایفا وظیفه مینماید او به ریاست عمومی گمرکات افغانستان (ACD)، که بزرگترین منبع درآمد دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، نظارت می کند , ریاست عمومی گمرکات افغانستان تحت ریاست محترم رشاد پوپل به منظور عرضه خدمات بهتر تسهیلات تجاری را برای عموم تجاران محترم فراهم نموده تا از یکطرف سبب تشویق تجاران گردد و از طرف دیگر در رشد اقتصاد افغانستان کمک نماید و عایدات گمرکی افغانستان را به صورت شفاف جمع آوری نموده تا در راه خدمات عامه مصرف گردد
محترم رشاد پوپل قبلا به حیث رییس ریاست مالیه دهندگان بزرگ در معینیت عواید وزارت محترم مالیه و آمر آکادمی گمرکات و مالیات ایفا وظیفه نموده که مسوولیت ایشان مدیریت و نظارت از مالیات مالیه دهندگان بزرگ و عرضه خدمات به آنها بود
قبل از وزارت مالیه، آقای پوپل در پوهنتون آمریکایی افغانستان به عنوان مدیر اجرایی انستیتوت توسعه حرفه ای ومعاون ویژه رئیس پوهنتون در زمینه توسعه برنامه کار کرد. مسئولیت های او شامل ارائه دوره های آموزشی به مردم و همچنین درخواست، ایجاد و مدیریت برنامه های تخصصی در زبان انگلیسی، مدیریت، رهبری، فن آوری کامپیوتر و ارتباطات، و سایر موضوعات بود.
آقای پوپل قبل از پوهنتون آمریکایی افغانستان، مدیر اداری و مالی موسسه فنی حرفه ای افغانستان بود. مسئولیت های او شامل ایجاد و مدیریت بودجه ، مدیریت مالی منطقه ای و مرکزی، گزارش مالی، منابع بشری و سایر فعالیت های اداری بود.
علاوه بر این، آقای پوپل به عنوان نماینده وزارت ترانسپورت و هوانوردی کشوردر سازمان همکاری اقتصادی و مشاور وزیر در بخش خصوصی مشغول به کار بوده است. پیش از آن آقای پوپل به عنوان مدیر ارشد مالی اتاق تجارت و صنایع افغانستان خدمت کرده است. آقای پوپل علاوه بر مشاغل تمام وقت خود، در هیئت مدیره موسسات متعددی از جمله عزیزی بانک فعالیت داشته است.
به عنوان یک محقق فولبرایت، مدرک تحصیلی او شامل ماستر حسابداری و امور مالی از فاکولته تجارت سیلبرمن در دانشگاه Fairleigh Dickinson نیوجرسی و مدرک لیسانس امور تجارت میباشد. آقای پوپل از سال 2014 تا کنون به عنوان استاد تجارت در پوهنتون آمریکایی افغانستان مصروف تدریس میباشد.

Show Buttons
Hide Buttons